gdzie znaleźć oznaczenia modelu?

Logo White Safe White

Apple 

Podświetlenie
1 - 10 z 10 produktów