Zostań w domu, zrób zakupy na www.swiatbaterii.pl

gdzie znaleźć oznaczenia modelu?

POLITYKA PRYWATNOŚCI

-dotycząca danych osobowych klientów

(w tym klientów Sklepu internetowego ŚWIATBATERII.PL – WWW.SWIATBATERII.PL)-

oraz

-dotycząca danych osobowych odbiorców przesyłek ze Sklepu internetowego ŚWIATBATERII.PL – WWW.SWIATBATERII.PL

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Sklepu ŚWIATBATERII.PL. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Twoich prawach z tym związanych.

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywamy się CSG S.A. z siedzibą w Krakowie i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Krakowie (przy ul. Kalwaryjskiej 33). Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres: info@swiatbaterii.pl lub telefonicznie pod nr +48 12 444 6247.

Pełne dane Administratora danych osobowych:
CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714229, kapitał zakładowy: 350.000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314 Adres do korespondencji: Światbaterii.pl, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków.

2. Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Jeśli jesteś naszym Klientem (w tym klientem Sklepu internetowego ŚWIATBATERII.PL), przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:

 • rejestracji Konta;
 • zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Sklepie światbaterii.pl, w szczególności składania i realizacji Zamówienia,
 • sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu światbaterii.pl oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z niego, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
 • wypełniania naszych zobowiązań, w szczególności jako Sprzedawcy, w tym m.in. reklamacyjnych dotyczących zawartych w Sklepie światbaterii.pl oraz funkcjonowania Sklepu światbaterii.pl, a także w celach związanych z realizacją obowiązków podatkowych;
 • przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera;
 • w celu publikacji treści.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie. W tym przypadku Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • art. 6 ust. 1 lit. b. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dotyczy to przede wszystkim danych podawanych w formularzu składaniu Zamówień, przy rejestracji Konta i zawieraniu Umowy Sprzedaży w Sklepie Światbaterii.pl, jak również przy zapisywaniu się do newslettera. Również w przypadku danych osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy sprzedaży reklamowanych towarów,
 • art. 6. ust. 1 lit. c. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Chodzi tu przykładowo o rozliczanie zawartych Umów Sprzedaży.

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie, prowadzenie korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów).

Jeśli jesteś Klientem Sklepu internetowego ŚWIATBATERII.PL, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy również dane związane z Twoją aktywnością na stronie Sklepu internetowego. Przetwarzanie to obejmuje:

 • automatyczny odczyt (w chwili korzystania ze sklepu internetowego) unikalnego numeru instalacyjnego Twojej przeglądarki internetowej i następnie wykorzystywanie go do wysyłania Ci wiadomości typu push (get-signal), przy czym dane te nie są łączone przez nas z pozostałymi Twoimi danymi osobowymi;
 • instalowanie w Twojej przeglądarce plików cookies, powodujących przez określony czas wyświetlanie się reklam naszego sklepu przy przeglądaniu Internetu za pomocą tej przeglądarki. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w innych celach marketingowych (tj. do mailowego zapraszania Cię do skorzystania z organizowanej promocji i przesyłania Ci innych informacji marketingowych, a także do zaproszenia Cię do wyrażenia opinii o naszym sklepie).

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) odznaczając odpowiednie pole wyboru w ustawieniach swojego konta.

Jeśli jesteś osobą wskazaną jako odbiorca towarów zakupionych przez Klientów Sklepu internetowego ŚWIATBATERII.PL (niekiedy klient wskazuje członka rodziny, sąsiada, portiera, pracownika, swojego własnego klienta – w wypadku tzw. dropshippingu), przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przesłance legalizacyjnej z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora. Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z klientem, który wskazał Ciebie jako odbiorcę zakupionego towaru. W dobrej wierze zakładamy, że Klient przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to Tobą, lub też, że odbieranie przesyłek należy do Twoich obowiązków służbowych. Wnioskujemy z tego, że przetwarzając Twoje dane w opisany tutaj sposób, nie robimy tego w innych celach niż te, w których uzyskał je od Ciebie nasz Klient.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe Klientów:

 1. w przypadku wystawienia rachunku/paragonu – dane konieczne do wystawienia rachunku,
 2. w przypadku wystawienia faktury – dane konieczne do wystawienia faktury,
 3. a niekiedy również:
 4. dane kontaktowe niezbędne do realizacji umowy (adres korespondencyjny, adres email, nr telefonu),
 5. dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji (np. numer rachunku bankowego w celu zwrotu ceny za Produkt).

Przetwarzamy następujące dane osobowe Klientów Sklepu internetowego:

 1. imię i nazwisko,
 2. firmę przedsiębiorcy,
 3. login,
 4. numer telefonu,
 5. adres email,
 6. adres zamieszkania,
 7. adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 8. adres, pod który mają zostać wysłane Produkty,
 9. historia Zamówień,
 10. unikalny nr identyfikacyjny przeglądarki internetowej,
 11. w przypadku wystawienia rachunku/paragonu – dane konieczne do wystawienia rachunku,
 12. w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane konieczne do wystawienia faktury,
 13. a niekiedy również:
 14. dane związane z wykonywaniem przez Ciebie uprawnień z rękojmi lub gwarancji, a także reklamacji usług świadczonych drogę elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie internetowym i dostęp do niego, nr rachunku bankowego).

Przetwarzamy następujące dane osobowe odbiorców:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres dostawy;
 3. numer telefonu.

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Jeśli jesteś naszym klientem (w tym klientem Sklepu internetowego ŚWIATBATERII.PL), Twoje dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej Google Cloud (dostarczanej przez Google LLC, Google Ireland Limited oraz Google Asia Pacific Pte. Ltd.). Skorzystaliśmy przy tym z możliwości przewidzianej w regulaminie tej usługi (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits), aby zapewnić, że Twoje dane osobowe tam przetwarzane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Ponadto Twoje dane osobowe zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas obsługę księgową. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Możemy też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej, albo spedycyjnej, która doręczy Ci zakupiony w naszym sklepie Produkt, lub dostawcom usług płatniczych, jeśli zdecydujesz się na taką formę płatności.

Za Twoją zgodą Twój adres e-mail możemy ujawnić również właścicielom serwisów prowadzącym działalność w zakresie porównywania produktów i ich cen (porównywarki) oraz zbierającym opinie klientów na temat poszczególnych produktów, jak Ceneo.pl i Opineo.pl.

Dane odbiorców również przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej Google Cloud (dostarczanej przez Google LLC, Google Ireland Limited oraz Google Asia Pacific Pte. Ltd.). Skorzystaliśmy przy tym z możliwości przewidzianej w regulaminie tej usługi (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms#6-data-security-security-compliance-audits), aby zapewnić, że Twoje dane osobowe tam przetwarzane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Ponadto Twoje dane osobowe zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas obsługę księgową. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

Możemy też ujawnić Twoje dane osobowe firmie kurierskiej, albo spedycyjnej, która doręczy Ci zakupiony w naszym sklepie towar.

5. Korzystanie z usług logowania za pośrednictwem osób trzecich („logowanie przez konta mediów społecznościowych“)

Logowanie za pomocą usługi Facebook Connect

Umożliwiamy logowanie się do naszych usług za pomocą opcji Facebook Connect. Jest to usługa oferowana przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników mieszkających w UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa Rejestracja. W celu zalogowania się Klient zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil użytkownika w portalu Facebook jest łączony z naszą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy informacje z portalu Facebook. Zostają nam przekazane poniższe dane: adres e-mail

Ta informacja jest niezbędna do zawarcia umowy w celu identyfikacji użytkownika. Dalsze informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://pl pl.facebook.com/about/privacy/update

Logowanie za pomocą Google

Umożliwiamy logowanie się do naszych usług za pomocą konta Google. To usługa, którą zapewnia Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa Rejestracja. W celu zalogowania się Klient zostaje przekierowany na stronę Google, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil Google użytkownika jest łączony z naszą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy informacje od Google. Zostają nam przekazane poniższe dane: adres e-mail.

Ta informacja jest niezbędna do zawarcia umowy w celu identyfikacji użytkownika. Dalsze informacje na temat Google i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://policies.google.com/privacy.

6. Korzystanie z innych usług osób trzecich

Facebook

Nasza witryna korzysta z przycisków zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników mieszkających w UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Treść z serwerów Facebook jest pobierana, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron, używając odpowiedniego przycisku. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na konto Facebook, Facebook może łączyć zachowania użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami. Korzystanie z przycisków Facebook leży w interesie wymiany informacji na temat naszych usług i ulepszania ich. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zastosowanie ma polityka ochrony danych Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Twitter

Nasza witryna korzysta z przycisków zapewnianych przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Treść z serwerów Twitter jest pobierana, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron, używając odpowiedniego przycisku. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na konto Twitter, Twitter może łączyć zachowania użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami. Korzystanie z przycisków Twitter leży w interesie wymiany informacji na temat naszych usług i ulepszania ich. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zastosowanie ma polityka ochrony danych Twitter: https://twitter.com/en/privacy.

Disqus

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP, adres poprzedniej strony odwiedzonej przez użytkownika (referrer) oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Strona korzysta z systemu komentowania Disqus, którego polityka prywatności jest dostępna pod adresem: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy. Disqus może zbierać dane, zarówno osobowe, jak i dane zanonimizowane, my jednak nie mamy do nich dostępu.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Jako nasz klient, klient sklepu internetowego ŚWIATBATERII.PL lub odbiorca, proszę miej świadomość, że Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, czyli – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa – przez 5 lat podatkowych. Zapewne dobrze wiesz, że pięć lat podatkowych może oznaczać sześć, a niekiedy prawie siedem lat kalendarzowych.

Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. prowadząc dla Ciebie Konto w Sklepie internetowym ŚWIATBATERII.PL), to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

8. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Czytaj więcej

Artykuł 15
Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej  z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Czytaj więcej

Artykuł 16
Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.  Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Czytaj więcej

Artykuł 17
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie  z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;

lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Czytaj więcej

Artykuł 18
Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Czytaj więcej

Artykuł 21
Prawo do sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw –  z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Czytaj więcej

Artykuł 20
Prawo do przenoszenia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres: ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu pod adresem e-mai: info@swiatbaterii.pl lub telefonicznie pod nr: +48 12 444 6247.

9. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub drogą elektroniczną przy pomocy formularza skargi. Szczegółowe informacje o tym jak złożyć skargę drogą elektroniczną dostępne są na tej stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233. Możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/

10. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Jeśli jesteś naszym klientem lub klientem sklepu internetowego ŚWIATBATERII.PL, zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Cześć danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

11. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe naszych klientów oraz klientów Sklepu internetowego ŚWIATBATERII.PL pozyskujemy zwykle do nich samych.

Dane osobowe odbiorców pozyskujemy zwykle od klientów sklepu internetowego ŚWIATBATERII.PL, którzy wskazali określone osoby jako odbiorców zakupionych towarów.

Prowadzimy jednak również sprzedaż za pośrednictwem serwisów internetowych należących do podmiotów trzecich, jak np. Allegro, Amazon lub eBay. W razie gdy kupujesz od nas za pośrednictwem takich serwisów, wszystkie dane dotyczące tego zakupu otrzymujemy od nich.

12. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Nie dokonujemy profilowania Twoich danych osobowych w rozumieniu przyjętym przez RODO.