gdzie znaleźć oznaczenia modelu?

Logo White Safe White